Pozitívna zmena

POZITÍVNE ZMENY VO VŠZP – KONIEC KAUZÁM AKO „TETA ANKA“ A „MASÉR KOSTKA“?

/NÁZOR/ MICHAL KASZAS/

Keď sa v zdravotníctve hovorí o efektivite, štátom riadené spoločnosti a zariadenia nie sú takmer nikdy na strane pozitívne hodnotených. Ale predsa existujú prípady, keď je potrebné aj verejnú inštitúciu alebo jej vedenie pochváliť. Za mňa je takýmto prípadom pozitívna zmena zazmluvňovacieho procesu, ktorú presadilo súčasné vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Máloktorí z pacientov si uvedomuje, že zdravotné poisťovne hrajú v celom systéme zdravotníctva kľúčovú úlohu. Ako jediné v celom systéme majú potrebné informácie na to, aby vedeli riadiť celú sieť poskytovateľov a v podstate cez uzatváranie zmlúv s jednotlivými zariadeniami nakupovať zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov/pacientov.

A práve uzatváranie zmlúv s ambulanciami, nemocnicami a iným zariadeniami bolo v minulosti vo VšZP zdrojom viacerých škandálov. Určite si spomeniete na kauzy „teta Anka“ alebo „masér Kostka“, s ktorými štátna poisťovňa uzatvorila jasne nevýhodné zmluvy a plytvalo sa tak peniazmi určenými pre liečbu chorých pacientov.

Priestor pre „subjektívne“ rozhodnutia sa vo VšZP minimalizoval

Našťastie, aktuálne by sa podobné prípady už nemali opakovať. S nástupom nového vedenia sa v štruktúre poisťovne udiali viaceré zmeny, pričom všetky majú za cieľ dosiahnuť čo najvyššiu transparentnosť nakladania so zdrojmi verejného zdravotného poistenia.

V starých podmienkach totiž celý proces nákupu starostlivosti fungoval na základe rozhodnutia troch zásadných ľudí, jedného člena predstavenstva a dvoch vedúcich odborov. Títo ľudia boli navyše často úzko spätý práve s členom predstavenstva zodpovedným za zmluvné vzťahy s poskytovateľmi. Pre celý systém to znamenalo, že najväčšia poisťovňa na trhu zazmluvňuje jednotlivých poskytovateľov a výkony niekde za zatvorenými dverami, na základe neznámych dát a na základe rozhodnutia hŕstky jednotlivcov. Takýto systém tvoril ideálne podhubie pre preferenčné dohody a všetky vyššie spomenuté kauzy pri ktorých odtekali zdroje verejného poistenia do súkromných rúk.

Dnes je však situácia diametrálne odlišná. Celý proces zastrešujú transparentne tri odbory ktoré sa navzájom kontrolujú a pripomienkujú– ekonomický, zdravotný a revízny a odbor stratégie:

  1. Ekonomický sa vyjadruje k cenám a celkovej efektivite žiadosti poskytovateľa a porovnáva požiadavku s tzv. obchodno-finančným plánom poisťovne ktorý je schvaľovaný až na úrovni akcionára, teda štátu,
  2. následne sa na odbore stratégie vyhodnocuje prínos pre systém ako taký, prínos pre zazmluvňovanú sieť poskytovateľov z pohľadu naplnenia potrieb a požiadaviek poistencov VšZP.
  3. Na záver sa k návrhu vyjadruje odbor zdravotný a revízny, ktorý vypracuje medicínske stanovisko. To sa pozerá na celkový systém manažmentu pacienta, teda či nové pracovisko zapadne do toho, ako sa poskytuje zdravotná starostlivosť. Prípadne, ak ide o existujúce pracovisko, pozerá sa na to, aké má doterajšie výsledky – klinické ale aj prevádzkové, teda prípadné pochybenia zistené pri revízií.

Dnešný proces je tak výrazne otvorenejší, členovia komisie vidia názory a odôvodnenia ostatných, komisia pracuje omnoho dynamickejšie a zamedzil sa priestor pre „subjektívne“ rozhodnutia. Vedenie odborov sa jednohlasne vyjadrilo, že po zmene zazmluvňovacieho procesu, ktorá nastala začiatkom septembra 2019, sa k ich pripomienkam, ktoré sú založené na tvrdých dátach prihliada dôraznejšie. Zároveň sú všetci členovia predstavenstva viac vtiahnutí do fungovania a kreovania výsledkov komisie, ktorá má na starosti uzatváranie zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi.

Zmenu pocíti hlavne pacient

Aj keď to nemusí byť na prvý pohľad zrejmé, aj takéto procesné zmeny sa dotýkajú pacientov a liečby, ktorú dostávajú. Prínosom pre poskytovateľov a poistencov je citeľné zníženie doby čakania na vyjadrenie zazmluvnenia. To znamená, že nové kapacity sú pre pacientov dostupné rýchlejšie a hlavne tam, kde to dáva pre nich najväčší zmysel.

Je skvelé, že aj v štátnej firme sa robia postupne kroky, ktoré dávajú zmysel a prinášajú do systému viac hodnoty za verejné peniaze. Štátna poisťovňa tak postupne aplikuje transparentné postupy zazmluvňovania aké vidíme u tých súkromných ako štandard, čo je pre celý systém, a hlavne pacientov, vynikajúca správa. Zostáva veriť, že tento trend bude nielen vo VšZP pokračovať a že celé zdravotníctvo, ktoré je väčšinovo v štátnych rukách, bude nasledovať a bude čoraz efektívnejšie, kvalitnejšie a transparentnejšie.

anaesthgroup