Nova nemocnica

PELLEGRINI SA HRÁ NA JEŽIŠKA, NOVÚ NEMOCNICU VŠAK NEPOSTAVÍ

/NÁZOR/ LADISLAV LAHO

Premiér prisľúbil na Vianoce viac než 100 miliónov eur na rekonštrukciu Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.

skromne, pokorne, nenápadne navštívil urgentný príjem a pri tej príležitosti oznámil na kamery budúce rozhodnutie vlády. Takmer všetci sú nadšení. 

Iba hŕstka večných pochybovačov si uvedomuje, že premiér tým gestom zabetónoval bystrické zdravotníctvo na európsky podpriemer na najbližších 30 rokov. Som jedným z nich. A nie je to prvoplánový negativizmus.

Myšlienka novej, na zelenej lúke postavenej modernej Rooseveltovej nemocnice s európskym štandardom má už 10 rokov. Za ten čas to už nie je iba myšlienka, ale konkrétny projekt. Už sa podľa neho stavia nemocnica na Boroch. Podstatné je, že z neho už s vysokou presnosťou vyplýva, že nová nemocnica s plným novým vybavením, ktorá dokáže zabezpečiť objemovo minimálne rovnaké, ale podstatne kvalitnejšie služby ako Rooseveltka, by stála 150 miliónov eur. Ide o komplexnú koncovú nemocnicu, ktorá sa riadi základným pravidlom, že každý pacient je VIP. Všetky izby sú rovnaké: jednolôžkové s príslušenstvom a možnosťou stálej prítomnosti rodinného príslušníka ako štandard – bez priplácania. Tento princíp už nie je luxus, ale dôležitý efektivizačný prvok, ktorý je akceptovaný už viacerými európskymi krajinami. 

„Myšlienka rekonštrukcie vznikla ako alternatíva k pôvodne plánovanej privátnej Nemocnici novej generácie.“ 

Stanoviská sestier sú decentralizované tak, aby mala sestra vždy očný kontakt so svojimi pacientmi. Uprednostňujú sa horizontálne riešenia (budova maximálne 5 poschodí vysoká), významne sa znižuje potreba a vzdialenosti transportov v rámci budovy ako najslabšieho prvku ošetrovania v každej nemocnici. Nič z toho sa nedá dosiahnuť rekonštrukciou jestvujúcich budov. A je toho podstatne viac. 

Nová nemocnica je dizajnovaná tak, že je ekonomicky udržateľná vo všetkých predpokladaných režimoch, pričom sa ráta s výrazne vyššími platmi. No a postavila by sa pekne v pokoji, bez traumatizácie pacientov a personálu, improvizovanou prevádzkou a stavebným ruchom pri rekonštrukcii za plnej prevádzky. Časovo by sa to dalo stihnúť v tom istom čase ako rekonštrukcia a možno skôr. Výsledok rekonštrukcie starej nemocnice a postavenie novej na zelenej lúke je jednoducho neporovnateľný.

Myšlienka rozsiahlej rekonštrukcie vznikla ako alternatíva k pôvodne plánovanej privátnej Nemocnici novej generácie ako „záchrana“ Rooseveltky. Medzičasom sa privátny investor rozhodol stavať v Bratislave na Boroch. Strašiak privatizácie je teda zažehnaný. No prečo vedenie nemocnice a štát trvajú na rekonštrukcii, keď existuje elegantnejšie, bezpečnejšie, prestížnejšie a rozumnejšie riešenie s väčšou pridanou hodnotou za porovnateľnú cenu? Naozaj nevidím dôvod, prečo by štátna nemocnica mala stáť rádovo viac než privátna.

Má azda premiér zlé informácie? Prečo potom ani nepočkal na vyjadrenie ministerstva financií? Najmä útvaru hodnoty za peniaze? Tak veľmi sa chcel zahrať na Ježiška? Ale to sa mohol. Ešte oveľa presvedčivejšie, keby Banskobystrickému kraju sľúbil novú krajskú nemocnicu. Nemá azda informáciu o tom, že v bystrických monoblokoch sú stovky ton azbestu? Nikto mu nepovedal, že rekonštrukcia „azbestovej“ nemocnice za chodu nemá precedens? Že sa rúti do ekologického zločinu? Počúval argumentácie sympatickej riaditeľky (samozrejme, nelekárky), ktorá s úžasnou ľahkosťou tvrdí, že azbest nie je problém a neoveril si ich? Budeme so stiahnutými zadkami sledovať výskyt rakoviny pľúc? Nikto mu nepovedal, že Rooseveltka je v podstate pri požiari neevakuovateľná? 

„Rekonštrukcia vyhovuje asi tak 100 ľuďom, ktorí zo súčasného stavu výrazne profitujú a chcú aj naďalej.“

Nikto mu nepovedal, že predchádzajúce rekonštrukcie nepriniesli pacientom vôbec nič? Boli to klasické investície pre investície. A že táto „veľká“, už teraz je to evidentné, pôjde podľa rovnakého scenára? Neuvedomuje si dôležitosť Rooseveltky v celoslovenskej zdravotnej starostlivosti? Nevie, že Bratislava je z hľadiska stratégie mesto v „rohu obdĺžnika“, a teda (no nielen preto) opierať celoslovenskú zdravotnú starostlivosť o bratislavské pracoviská je diskriminačné pre polovicu obyvateľov? Neuvedomuje si, že práve raritné diagnózy s vysokým časovým imperatívom (no nielen ony) by mali byť centralizované v centre štátu? Prečo nikto nepripustil odbornú debatu na tieto témy? Rýchlo a bez debaty. Prečo? Ťažko sa mi to píše – ale je to naozaj tak, že pri rekonštrukcii sa lepšie kradne? No nič – otázok je veľa. Odpovede takmer nijaké. Hoci o všetkých týchto skutočnostiach je ministerstvo zdravotníctva aj ministerstvo financií informované.

Z môjho pohľadu rekonštrukcia vyhovuje asi tak 100 ľuďom, ktorí zo súčasného stavu výrazne profitujú a profitovať chcú naďalej. Nevyhovuje 650 000 obyvateľom Banskobystrického kraja. Tí chcú, tí potrebujú novú nemocnicu, no nevedia o tom. Nevedia ani o tom, že premiér nerozdáva zo svojho, ale z ich peňazí. Nikto z nich by však neopravoval starú haraburdu, keby si za tie isté peniaze mohol postaviť nový dom.

Tento článok vyšiel v časopise Týždeň, 6. 1. 2020

anaesthgroup